Algemene ledenvergadering 2018

De Algemene ledenvergadering vindt dit jaar plaats op donderdag 5 april, om 20:00 in de clubruimte. De agenda zal ter zijner tijd beschikbaar komen, de notulen van de vorige ALV vind je hier: Notulen 2017