Door het invullen van onderstaand formulier kun je je aanmelden bij Livo. Mocht je echter geen bevestigingsmail krijgen dan verzoeken we je om zelf een mail te sturen naar ledenadministratie@livo.nl.
Informatie die je invult ten behoeve van het lidmaatschap van ZPC Livo valt onder de Privacy Policy van ZPC Livo. Je kunt deze vinden in het hoofdmenu onder 'Vereniging' of door hier te klikken.

Achternaam:
Voornaam:
Voorletters:
Geslacht Man     Vrouw
Adres: Huisnummer:    
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer Mobielnummer:    
Geboortedatum:
IBAN Rekeningnr:
Emailadres:
Heeft zwemdiploma? Ja     Nee
Ingangsdatum:
Zwemgroep
 
 
  Gaat accoord met halfjaarlijkse automatische incasso van de contributie (per 1-10 en 1-4)
 
Livo is een actieve vereniging waar veel gebeurt. Zonder onze grote groep enthousiaste vrijwilligers zijn wij nergens. Omdat wij regelmatig vrijwilligers kunnen gebruiken vragen wij u vriendelijk onderstaande vragen in te vullen. Vanzelfsprekend gaan wij discreet om met de door u verstrekte gegevens. Invullen is niet verplicht maar draagt wel bij aan een gezonde vereniging.
 
Mag LIVO contact met u opnemen in verband met het doen van vrijwilligerstaken?
Ja   Nee  

 

Naam ouder/verzorgende
Geboortedatum
Beroep
Hobby's