Aanmelden als lid

Wil je aanmelden? Stuur dan een mailtje aan ledenadministratie@livo.nl, met daarin de volgende gegevens:

  • Achternaam
  • Voornaam
  • Voorletters
  • Geslacht
  • Adres
  • Huisnummer
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • Eventueelmobielnummer
  • Geboortedatum
  • IBANRekeningnr
  • Emailadres
  • Ofjeeenzwemdiplomahebt
  • Ingangsdatumvanlidmaatschap
  • Zwemgroep