Algemene ledenvergadering 2020

De Algemene Ledenvergadering (ALV) vond dit jaar plaats op 3 december 2020 en niet in april, zoals gebruikelijk. Dit vanwege de Coronamaatregelen die van kracht zijn.

De notulen van de ALV 2020 zijn hier te vinden.