Algemene ledenvergadering 2020

De Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt dit jaar plaats op 1 oktober 2020 en niet in april, zoals gebruikelijk. Dit vanwege de Coronamaatregelen die van kracht zijn.

De notulen van 2019 zijn hier te vinden.