Algemene Ledenvergadering 2021

De Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt dit jaar plaats op 16 juli en niet in april, zoals gebruikelijk. Dit vanwege de Coronamaatregelen die van kracht zijn.

De notulen van de ALV 2020 zijn hier te vinden.