Algemene ledenvergadering 2023

De algemene ledenvergadering vindt dit jaar plaats op 30 maart, om 20:00 in de clubruimte. Alle leden zijn welkom en hebben stemrecht. De ouders/verzorgers van (jeugd)leden zijn ook welkom, maar hebben geen stemrecht.

Dit jaar zal er een stemming plaatsvinden over het aanpassen van de contributie. Zie hiervoor de agenda.

Stukken: