Corona-update: Alle jubileumactiviteiten verplaatst naar volgend jaar

Gezien de huidige situatie ontstaan door het Coronavirus, de maatregelen die daaruit zijn voortgekomen en de onzekerheid die dat met zich meegebracht heeft, heeft het bestuur van ZPC Livo in samenspraak met de CR en de jubileumcommissie besloten om alle jubileumactiviteiten te verplaatsen naar volgend jaar.

De Algemene Ledenvergadering gaat dit jaar wel door en is verplaatst naar donderdag 1 oktober.

Alle leden ontvangen meer informatie per mail en via de nieuwsbrief.

Het bestuur wil iedereen daarnaast nog op het hart drukken: Hou je aan de richtlijnen, blijf zo veel mogelijk thuis, zorg voor elkaar en blijf gezond!