Trainingen en wedstrijden tot en met 14 januari 2022

In de persconferentie van zaterdag 18 december  is door het kabinet onder andere medegedeeld, dat alle binnensportaccommodaties moeten worden gesloten.

Dit houdt voor Z.P.C. Livo in, dat alle trainingen en wedstrijden tot en met vrijdag 14 januari 2022, geen doorgang kunnen vinden.

Zodra we weer mogen trainen, laten we het weten via de bekende kanalen.